Motivul înbunătățirii, caracterizare botanică și agronomică

Utilizare în scop energetic

Utilizare în industria hârtiei

Bază de fibră industrială

Utilizare ca furaj

Domenii de utilizare

Legături utile
Versiune printabilăPosibilități de folosire a ierbii energetice "Szarvasi-1"

Cercetările efectuate cu iarba energetică din ultimul deceniu, precum și rezultatele practice obținute ne îndreptățește ai conferi numele de iarbă industrială. De altfel posibilitățile de folosire a acestei plante se regăsesc în multiple ramuri industriale.

1. Folosirea în scop energetic (material combutibil sub formă solidă, gazoasă, lichidă)
Iarba energetică poate asigura materia de bază atât pentru instalațiile de încălzire obișnuite (sobe) cât și pentru instalațiile automatizate.
Domeniile de perspectivă pentru folosirea ierbii energetice sunt:
- încălzirea caselor de locuit, construcții publice, garaje industriale, construcții agro - zootehnice, sere, solarii, ciupercării etc.
- punerea în funcțiune a instalațiilor de răcit, uscare (plante medicinale)
- producerea energiei electrice, prin gazul obținut în urma fermentării producției de iarbă. - obținerea bioalcoolului (folosit în industria automobilului)

1.1. Oferte de folosire ca material combustibil solid.
A. Recoltarea prin balotare - folosirea baloților ca material combustibil
Baloții pot fi folosiți ca material combustibil în mod eficient în cazane special construite. Folosit în flux continuu, parametrii obținuți sunt de bună calitate.

B. Recoltarea prin balotare - folosirea materialului desfăcut și mărunțit în prealabil.
Materialul mărunțit poate fi folosit singur sau în amestec cu alte materiale combustibile. (ex. la termocentrale)

C. Recoltarea prin balotare - folosirea sub formă de brichete.
Scopul fabricării biobrichetelor și a biopeleților este acela ca în urma procesului să obținem un material combustibil cu un volum mic, capacitate calorică superioară cărbunelui, să fie ușor conservabil, usor manipulabil, rezistent la întemperii, să conțină puțin sulf și să fie prietenos cu mediu.
Brichetele fabricate din iarba energetică se obțin prin presare fără folosirea materialelor adezive. Este o cerință importantă ca umiditatea materiei de bază să nu depășească 15-16%. Prin procesul de presare se crează o temperatură care duce la eliberarea vaporilor de apă, ca urmare volumul materiei supuse presării scade considerabil, pe când masa volumetrică crește considerabil. Astfel se obțin formele de brichetare dorite.
Caracteristicile principale ale brichetelor din iarba energetică:
  - valoare calorică ridicată 17 MJ/kg
  - densitatea brichetelor: 1,29 Kg/dm3
  - umiditatea scăzută: %
  - cenușă puțină: 3,6%
  - raport de presare: 6,97:1
  - diametru: 75mm
  - fărîmițare: 0,6-1%
Arderea brichetelor poate avea loc în sobe obișnuite, cazane, cămine etc.

D. Recoltarea prin balotare - folosirea prin arderea sub formă de peleți.
Peleții nu sunt altceva decât niște mini brichete fabricate ca combustibil solid având diametrul de 6-8 mm, lungimea de 20-30 mm, obținute sub o presiune mare, fără adaos de adeziv.
În țările U.E., Danemarca, Elveția, Suedia se folosesc ca material combustibil în cantitate foarte mare. Folosirea peleților în Europa și America este în continuă creștere. În scopul fabricării peleților s-au construit fabrici care asigură producerea și vânzarea a milioane tone de peleți pe an.
Rezultatele din mai multe state membre a U.E. arată reușita folosirii acestei plante.

1.2 Obținerea biogazului
Procesul de piroliză
Pentru descompunerea termică a ierbii energetice în scopul obținerii gazului, materialul este încălzit în prealabil. Gazul obținut astfel poate fi folosit în mai multe direcții. Cu ajutorul motoarelor cu ardere internă se pot pune în funcțiune generatoare electrice, sau gazul obținut astfel poate fi folosit direct în termocentrale.
Procesul de fermentare:
Pentru fermentare, biomasa se poate folosi singură, sub formă de masă verde, sau în amestec cu bălegar, purin, apă reziduală. Materia organică rezultată în urma procesului de fermentare poate fi folosit nemijlocit ca îngrășământ organic de foarte bună calitate, având un conținut bun în elemente nutritive.

1.3 Obținerea bioalcoolului
În industria automobilelor se acordă o atenție tot mai mare pentru fabricarea combustibilului biologic. În acest scop am început cercetările cu iarba energetică, pentru a vedea, din cantitatea de zahăr și celuloză produsă de către iarba energetică, prin ce metode și cu ce rezultate putem obține bioetanol.


2. Folosirea în industria hârtiei.
Rezultatele cercetărilor întreprinse înpreună cu Institutul de Cercetare a Hârtiei sunt foarte promițătoare. Rezultatele analizelor de laborator confirmă faptul că foile fabricate din celuloza obținută din iarba energetică "Szarvasi-1" au caracteristici favorabile.
Folosirea ierbii în acest scop asigură alternativa salvării suprafețelor întinse de păduri, precum și la obținerea producției de celuloză în zone aride, lipsite de păduri.


3. Folosirea ca fibră industrială.
La Fabrica de Plăci Lemnoase S.A. din Mohács, prin folosirea tehnologiei actuale din iarba energetică s-au obținut plăci fibroase de iarbă cu calități egale cu ale plăcilor fibroase din material celulozic lemnos.
Această fabrică de plăci este cea mai mare din Ungaria La Fabrica de Plăci Lemnoase S.A. din Mohács ea folosește anual in procesul de fabricație 70000- 100.000 tone materie uscată pe un an.
Plăcile fibroase și combinațiile lor obținute din alte specii se folosesc pentru învelirea și izolarea diferitelor suprafețe din industria construcțiilor, industria mobilei, a caselor prefabricate etc.


4. Folosirea în furajarea animalelor.
Prima coasă a ierbii energetice în fenofaza de înflorit este recomandată a se folosi în scop industrial, iar coasa a doua și a treia (în funcție de umiditatea asigurată culturii) se poate folosi pentru producerea de masă verde, fîn, semifîn, pășunat.


5. Înbunătățirea însușirilor solului.
Această specie tolerează bine solurile saline (solonețuri, slonceacuri, solodii), solurile bazice. Preferă soluri sărăturoase cu apa freatică la mică adâncime, locuri băltoase, băltirile de apă - ca urmare poate readuce în circuitul agricol suprafețe de teren nelucrate sau abandonate în prezent. Cu ajutorul masei mari de rădăcini care penetrează în sol până la adâncimea de 1,8 - 2,3m pe lângă refacerea structurii solului asigură în sol și o cantitate mare de materie organică, ceea ceajută în procesul de formare a humusului. Cercetările de producție efectuate pe soluri cu o capacitate naturală de producție scăzută (5-15 coroane de aur, aparține sistemului de bonitare a fertilității naturale a solurilor în Ungaria) arată că această plantă poate fi cultivată cu succes și pe solurile nisipoase.

Deci putem constata, că proprietățiile agronomice, energetice și industriale ale ierbii energetice "Szarvasi - 1" sunt foarte perspecivice din punct de vedere energetic, a agroecologiei, a protecției mediului, a utilizării solului și a economiei, sunt unice din mai multe privințe comparat cu alte culturi de plante, care sunt potriviți tot pentru aceelaș scop.


Societate Utilă Publică de Cercetare - Dezvoltare Agricolă, 5540 Szarvas, str. Szabadság nr. 30. CP.: 54.