Nemesítés indokoltsága, botanikai és agronómiai jellemzés

Energetikai célú hasznosítás

Papíripari hasznosítás

Ipari rost alapanyag

Takarmányozási célú hasznosítás

Felhasználás területei

Szarvasi Fűmag

Kapcsolatfelvétel
Nyomtatható változat"Szarvasi-1" energiafű mint ipari rost alapanyag

A rostlemezek készítésének alapgondolata a fával való takarékos gazdálkodás. Rostlemezek gyártására tulajdonképpen minden "lignocellulóz" alapú nyersanyag megfelel, amely cellulózból, hemicellulózból valamint ligninből épül fel, és nagy mennyiségű, műszakilag hasznosítható rostot tartalmaz. A gyártás gazdaságosságát mindenekelőtt a műszakilag hasznosítható, lemezképzésre alkalmas rostok mennyisége határozza meg.
A rostlemezek gyártása során lényegében az alapanyag rostokra való szétbontása, majd a rostokból az új, homogenizált szerkezet, a rostlemez készítése történik. A gyártási eljárásban a feltárható rostok játszák a meghatározó szerepet. A rostlemezek elsősorban ezek filcelődésével, nemezelődésével jönnek létre. A nemezelődött rostteríték hő, illetve hő és nyomás hatására végül megszilárdul.
E hasznosítási terület tekintetében a "Szarvasi-1" energiafű rosttartalma, annak minősége, valamint a rostkihozatal mértéke rendkívül figyelemre méltó /6. táblázat/.A Mohácsi Farostlemezgyár Rt. laboratóriumában a "Szarvasi-1" energiafűből nedves gyártási eljárással egyrétegű, natúr, vegyszerezetlen, eltérő anyagösszetételű rostlemez mintákat készítettek /4. ábra/, melyek vastagságára és térfogatsűrűségére vonatkozó adatokat a 7. táblázatban mutatjuk be.A térfogatsűrűség a farostlemezek legmeghatározóbb tulajdonsága, amely korrelációban van minden más lemeztulajdonsággal.
Az energiafűből illetve a fa és az energiafű eltérő arányú keverékéből gyártott rostlemezek térfogatsűrűsége a csak fából készült lemezéhez viszonyítva kedvező eredményeket mutatnak.
A farostlemezek illetve az eltérő alapanyag kombinációjú rostlemezek nagy felületek burkolásának /építőlemezek/, a bútoripar, az előregyártott faházak, a belső építészet és a járműipar nélkülözhetetlen alapanyagai.
A Mohácsi Farostlemezgyár Rt., mint Magyarország legnagyobb farostlemez gyártója kidolgozta a közeljövő fejlesztési programját /pl.: alaplemez gyártás korszerűsítését szolgáló HDF és MDF technológia, nagyteljesítményű lakkozó gépsor, stb./amellyel ismét Európa legkorszerűbb üzemei közé tartozhatna.
Versenyképességét a technológia fejlesztése mellett jelentős mértékben javíthatná azzal is, ha a rostlemezgyártás alapanyagai között meghatározó arányt képviselne az olcsó, a gyár környezetében - kis szállítási utakkal beszerezhető "Szarvasi-1" energiafű, amely nemcsak a rostlemez gyártás alapanyagát, hanem a gyártási folyamat rendkívül nagy energia igényét is biztosíthatná.

Rostlemezek :4. ábraBikazugi Mezőgazdasági Nonprofit Kft 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Pf.: 54.