Nemesítés indokoltsága, botanikai és agronómiai jellemzés

Energetikai célú hasznosítás

Papíripari hasznosítás

Ipari rost alapanyag

Takarmányozási célú hasznosítás

Felhasználás területei

Szarvasi Fűmag

Kapcsolatfelvétel
Nyomtatható változat"Szarvasi-1" energiafű papíripari hasznosítása

A Szarvasi Mezőgazdasági Kutató-Fejlesztő Kht. a "Szarvasi-1" energiafű fajta energetikai célú hasznosítása mellett Európában, de a világon is elsőként foglalkozik annak papír és rostipari hasznosításának vizsgálatával.
Közismert, hogy a közeljövőben a papírfelhasználás dinamikus növekedésével számolhatunk, amellyel az erdőtelepítések már nem tudnak lépést tartani. Ezért világszerte felértékelődik a fát, mint alapanyagot helyettesíteni képes növénykultúrák szerepe.
Nagyszámú vizsgálat eredménye igazolta, hogy a "Szarvasi-1" energiafű fajta holocellulóz tartalma közelíti, illetve eléri a fenyő-félék, illetve a lomblevelű fák értékadatait.
Az energiafűből kinyert cellulóz lapképző tulajdonságainak meghatározására a nyers cellulózt Sprondt-Waldron tárcsás őrlőben őrölték, majd Lamont vibrációs szitán osztályozták, és az így kapott szuszpenzióból Frank-féle lapképzőn izo-dimenziós lapokat készítettek, amelyeken a következőket mérték:
- őrlésfok /Schopper-Riegler szerint/
- Lapsűrűség /kg/m3/
- Szakítási jellemzők /nyílás, szakító erő, szakítási munka/,
- Repesztő nyomás és munka,
- Tépő erő,
- A hullámosságot jellemző ún. CMT mutató,
- Fehérség
Laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy a "Szarvasi-1" energiafűből készített izo-dimenziós lapok lapképző tulajdonságai rendkívül kedvezőek.
Szakítási és repesztési munkája, illetve CMTo mutatója /hullámosíthatósága/ egyaránt kedvezőbb, mint a hagyományos papíripari rostokból készült lapoké, ami főleg a merevfalú csomagolóeszközök gyártásánál lehet igen előnyös.
A francia Papíripari Kutatóintézet /CTP, Grenoble által koordinált és ellenőrzött EU kutatási projekt keretében a magyar Papíripari Kutatóintézet Kft. EN 45001 szerint akkreditált laboratóriumában meghatározott primer1 és reciklált rostok kiemelt tulajdonságainak átlagértékeit, az átlagtól a szórásértékekkel /s/ csökkentett /átlag -s/, illetve növelt /átlag +s/ értékeit, valamint a "Szarvasi-1" energiafűből különféleképpen kinyert rostok mért legkisebb és legnagyobb értékeit az 5. táblázatban foglaltuk össze.
Az 5. táblázatban bemutatott adatok ismerete lehetővé teszi a "Szarvasi-1" energiafűből kinyert és a papíriparban ezideig felhasznált rostok egymáshoz való viszonyának megállapítását.
A Papíripari Kutatóintézetben végzett vizsgálatok kiterjedtek a "Szarvasi-1" energiafűből kinyerhető barna és fehérrost hozamának, valamint azok lapképzési tulajdonságainak vizsgálatára is.
Az energiafűből kinyert barna rostokat a környezetbarát QPaaPP szekvenciasorból álló technológiával fehérítették.
A fehérítés eredményessége a fehérség, a hozam, a granulometriai összetétel és a futtathatósági /runnability/ tulajdonságok értékadatai alapján minősíthető.Megjegyzés: s = szórás
Primer rostok = különféle hagyományos papíripari rostok /fenyőcellulózok, fehérített lombosfa - cellulóz, félcellulóz/, amelyeket többszázezer tonna /év mennyiségben használnak fel az EU papírgyárai.
Reciklált rostok = németországi vegyespapír - hulladékból francia technológiával kinyert rostok.


A "Szarvasi-1" energiafű tömegére /nyersanyag/ számított fehérített rost mennyisége /kitermelése/ 33,6 % volt. A kinyert, fehérített rostok fehérsége 76,1 % opacitása pedig 91,5 %, ami azt jelenti, hogy a legtöbb ipari cellulózéhoz hasonló értékű. A laboratóriumi vizsgálatok azt is igazolták, hogy az energiafű fehérrostjának szakítási szilárdsága eléri, tépőszilárdsága ugyanakkor lényegesen meghaladja a szalmacellulózét.
Az energiafűből kinyert fehérrostok alkalmasak író-nyomó papír gyártására, illetve mikrokristályos cellulóz előállítására - amelyek a gyógyszer-, élelmiszer-, mosószeriparban hasznosíthatók. A cellulóz kinyerési és fehérítési technológiák klór és kénmentes megvalósítása, valamint a zártrendszerű vízfelhasználás minimálisra csökkenti a cellulózgyár okozta környezetterhelést.
A "Szarvasi-1" energiafűből előállított cellulóz költségei a fa és a búzaszalma alapanyagokhoz viszonyítva 25-30%-al alacsonyabbak.
Összességében megállapítható, hogy a tárgyban folytatott eddigi kutatások, illetve azok gyakorlati eredményei egyértelműen igazolják a "Szarvasi-1" energiafű papíripari felhasználhatóságát, s mint ipari nyersanyagnak a versenyképességét. Az energiafű ilyen irányú hasznosítása nagy kiterjedésű erdők megmentésére adna ésszerű alternatívát, illetve olyan területeken is lehetővé tenné a papíripar telepítését ahol erdők nincsenek.

Fehérített lapok:
Bikazugi Mezőgazdasági Nonprofit Kft 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Pf.: 54.