Motivul înbunătățirii, caracterizare botanică și agronomică

Utilizare în scop energetic

Utilizare în industria hârtiei

Bază de fibră industrială

Utilizare ca furaj

Domenii de utilizare

Legături utile
Versiune printabilăFolosirea ierbii energetice în scop energetic

1) 1. Iarba energetică, ca material combustibil solid
Lignoceluloza ocupă o pondere tot mai mare la nivel european în ceea ce privește asigurarea sursei de materie solidă in cazane, etc.
Cultivarea plantelor energetice este motivată prin prisma analizei productivității, impactului asupra mediului înconjurător, a eficienței economice.


Productivitatea pe unitatea de suprafață a ierbii energetice în fenofaza înfloritului este demnă de luat în calcul în comparație cu celelalte plante energetice /tabel nr. 1./


Rezultatele analizelor de laborator demonstrează elocvent faptul că iarba energetică posedă calități superioare din punct de vedere energetic pentru că valoarea calorică se situează în apropierea valorii cărbunelui brun, și depășește valoarea calorică a lemnului și a altor plante gramineae. Cheltuielile pentru producerea unei unități calorice este cea mai redusă /tabel nr. 2./.

Pe baza compozitiei a elementelor din iarba energetică "Szarvasi - 1"putem constata, că cantitatea de sulf este foarte redusă 0,12%, doar a 15 - 30 - a parte fată de cantitatea de sulf din cărbune, așa în cazul arderi emanatia de SO2 este minimă.Comparativ cu cantitatea de cenusă rămasă în cazul arderi cărbunelui care este 12 - 15% ,cantitatea de cenușă rămasă din iarba energetică "Szarvasi - 1" este 2,8- 4,2% , care, cu conținutul de potasiu și fosfor, are proprietăți de ameliorare a solului.


Arderea corespunzătoare a ierbii energetice se poate face după o prelucrare prealabilă ex. balotare, mărunțire, presare /brichetare, granulare/, pelletizare.

2) Producerea gazului din materie energetică de origine vegetală
2.1.Obținerea gazului pirolitic din iarbă energetică
Din diferitele forme de apariție a produselor vegetale, putem obține energie gazoasă care ocupă o pondere tot mai mare.
Iarba energetică "Szarvasi-1" prin producția mare de masă uscată, componența bună a materiei, prin tehnologia de cultivare ușoară și sigură poate deveni cea mai ieftină materie primă pentru obținerea gazului.
În urma transformării ierbii energetice în energie termică de la 0 - 1000 grade C la un interval de treaptă termică de 50 - 50 grade C cantitatea și calitatea gazului obținut a fost analizat de către D.T.I. Chemical Technology Institute din Danemarca.
Rezultatele analizelor sunt prezentate în cele ce urmează:

Producerea de gaz:
Cea mai mare cantitate de gaz se obține la temperatura de 350 grade C. La temperatura de 325 grade C se observă o reacție exotermică cu producere intensivă de gaze /Figura nr. 1./.
În procesul de producție a doua reacție importantă are loc la intervalul de temperatură cuprinsă între 500 - 700 grade C.
În zona celorlalte temperaturi producția de gaze este constant ascendentă. În urma pilorizei (arderii) în total se obține 197 NJ gaz raportat la un kilogram materie uscată
/Figura nr. 1./.
Date amănunțite sunt prezentate în tabelul nr. 4.
Datele tabelului arată procesele care se petrec in timpul pilorizei:
- sub 200 grade C factorul primordial este eliminarea apei
- 200 - 400 grade C interval unde se produce CO și CO2
- 450 - 650 grade C cantitatea de metan crește, arată valori ridicate
- 550 - 1000 grade C crește concentrația gazelor în H2 care se stabilizează la o valoare ridicatăPutere calorică
Cantitatea de gaz rezultat în urma arderii variază /Figura nr. 2./. La începutul arderii
/250 - 400 grade C/ crește cantitatea de CO2, care duce la scăderea puterii calorice. Cea mai mare putere calorică se obține la temperatura de ardere de 500 grade C, /32,8 MJ/Nm3/ /Tabel nr. 4./. Pentru a avea cifră de comparație amintim că gazul obținut din lemnul de foc are puterea calorică de 4,0 - 6,0 MJ/Nm3.
2.2 Obținerea biogazului din iarba energetică "Szarvasi-1"
Biogazul este un produs rezultat în urma descompunerii anaerobe a materiei organice. Orice materie organică este propice pentru producerea biogazului.


Printre materiile prime putem aminti:
- producția secundară din cultura cerealelor,dejecțiile lichide (purinul de la fermele zootehnice)
- resturi și reziduri din industria alimentară - ape uzate
- gramineae energetice /în afara de specii lemnoase//de pildă: plante energetice/
Biogazul conține aproximativ 60 - 70% metan, 30 - 40% CO2. Valoarea calorică este de 22 - 23 MJ/NM3.


Dintre materiile de bază care se pretează pentru producerea biogazului merită atenția cuvenită gramineaele energetice menționate /Figura nr. 3./.
Iarba energetică "Szarvasi-1" precum și celelalte linii și soiuri de perspectivă folosite sub formă de masă verde, amestecate cu bălegar de bovine și dejecții lichide pot fi folosite cu eficiență ridicată pentru producerea biogazului.
Din datele prezentate în schița nr. 3 reiese elocvent faptul că din diferite tipuri de biomasă aceea obținută din iarba energetică are perioada cea mai scurtă de fermentație iar producția de gaz obținută este bună, doar în 15 - 20 zile de fermentație cantitatea de gaz obținută este de 0,5 m3 raportat la un kilogram de materie organică. Posibilitățile de valorificare a biogazului este multiplă, iar biomasa rezultată în urma descompunerii este una dintre cele mai valoroase surse de refacere a fertilității solului.Societate Utilă Publică de Cercetare - Dezvoltare Agricolă, 5540 Szarvas, str. Szabadság nr. 30. CP.: 54.